Źródła/bibliografia strony

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Dane pomieszczone na tej stronie (http://wiki.stanislawbrzozowski.pl) pochodzą z przeprowadzonych kwerend w bibliotekach i archiwach (w Polsce i zagranicą) lub czerpią z wymienionych niżej źródeł książkowych. Każdorazowo na dole wyświetlanej strony winna pojawić się adnotacja na temat pochodzenia przedstawianych materiałów. Informacje odnośnie do praw autorskich lub licencji udostępnianych danych znajdziesz na stronie Licencje i prawa autorskie.

Książkowe źródła danych bibliograficznych

  1. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV (Literatura pozytywizmu i Młodej Polski), pod red. Zygmunta Szweykowskiego i Janusza Maciejewskiego, t. 13 (hasła ogólne; hasła osobowe A-F), Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, s. 294-311.
  2. Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 1 (A-H), pod red. Janusza Maciejewskiego (do 1987) i Wiesławy Albrecht-Szymanowskiej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA, 2000, s. 122-124.
  3. Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. 1972-1981, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 383-388.
  4. Polska bibliografia literacka za lata 1944-1988 (każdy w osobnym tomie), wielu redaktorów (w zależności od tomu), Wrocław-Warszawa: wielu wydawców, 1957-2000 [wpis wymaga doprecyzowania].
  5. Polska literatura w przekładach. Bibliografia 1945-1970, słowo wstępne Michał Rusinek, Warszawa: Agencja Autorska, 1972.

Książkowe źródła danych biograficznych

  1. Polski Słownik Biograficzny, t. 3 (Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek), Kraków: Polska Akademia Umiejętności–Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1937, s. 61–65 (artykuł Kazimierza Wyki); reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989.
  2. Stanisław Brzozowski, Listy, opracował, przedmową, komentarzem i aneksami opatrzył Mieczysław Sroka, t. 1-2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970.
  3. Marta Wyka, Wstęp, [w:] Stanisław Brzozowski, Sam wśród ludzi, Biblioteka Narodowa Seria I, nr 228, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Inne źródła danych

Do uzupełnienia