Brzozowski w latach 2001-2010

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Na tej stronie znajdziesz spis wszystkich tekstów dotyczących Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) lub poświęconych jego twórczości opublikowanych od roku 2001 (włącznie) do dziś.
Lista jest aktualizowana na bieżąco.


 1. Mencwel, Andrzej, 2001, „No! Io non sono morto…”. Jak czytać „Legendę Młodej Polski”?, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Burek, Tomasz, 2001, Dziennik kwarantanny, Kraków: Arcana. Przedruk w: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, 2012, wybór, wstęp i red. Maciej Urbanowski, Warszawa: Fronda.
 3. Wyka, Marta, 2001, „Poznawać dusze twórcze…”, [w:] Stanisław Brzozowski, Komentarze poetyckie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 4. Cichocki, Marek A., 2001, Brzozowski - suwerenność w kulturze, „Znak‖, nr 2. Przedruk w: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, 2012, wybór, wstęp i red. Maciej Urbanowski, Warszawa: Fronda.
 5. Zawadzki, Andrzej, 2001, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku, Kraków: Universitas.
 6. Kłoczowski, Paweł, 2001, Spotkanie Brzozowskiego z Newmanem, [w:] Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. Piotr Nowaczyński, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 7. Kowalczuk, Urszula, 2002, Doświadczenie śmierci w epistolografii Stanisława Brzozowskiego, [w:] Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku, red. E. Paczoska i U. Kowalczuk, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
 8. Zawadzki, Andrzej, 2002, Dokument pisany kluczem. Kilka uwag o nowoczesnej koncepcji podmiotu i jej kontekstach filozoficznych na przykładzie poglądów Stanisława Brzozowskiego, „Teksty Drugie‖, nr 4.
 9. Puchejda, Adam, 2003, Renesans Brzozowskiego?, [w:] Artes. Prace studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Bielik-Robson, Agata, 2004, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków: Universitas.
 11. Pieniążek, Paweł, 2004, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 12. Stala, Marian, 2004, Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie, Kraków: wydawnictwo Literackie. [fragm. o Brzozowskim]
 13. Paczoska, Ewa, 2004, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość: od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk, Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”. [fragmenty o Brzozowskim]
 14. Paczoska, Ewa, 2005, „Egoizm” i rewolucja. Wokół listów Stanisława Brzozowskiego z lat 1905-1907, [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura - Publicystyka - Ikonografia, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 15. Gawin, Dariusz, 2005, Polska, wieczny romans. O związkach literatury i polityki w XX wieku, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej-Wydawnictwo Dante. [fragmenty o Brzozowskim]
 16. Kielak, Dorota, 2005, Rzeźbiarskie paralele w porewolucyjnej koncepcji tragizmu Stanisława Brzozowskiego, [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura - Publicystyka - Ikonografia, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 17. Pilch, Anna, 2005, „Romantyzm rewolucyjny” pokolenia polskiej inteligencji międzywojennej - aura rewolucji 1905 (Stanisław Brzozowski - Stefania Zahorska), [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura - Publicystyka - Ikonografia, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. Dziedzic, Anna, 2006, Brzozowski czyta Przybyszewskiego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 19. Pieniążek, Paweł, 2006, Brzozowski/Nietzsche: nowoczesność, twórczość i wspólnota, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 20. Łuczewski, Michał, 2006, Lewica, demencja, dekadencja, [w:] Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Michała Szułdrzyńskiego, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej–Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. [fragmenty o Brzozowskim]
 21. —, 2006, Język buntu w twórczości Stanisława Brzozowskiego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 22. Mencwel, Andrzej, 2006, Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [fragm. o Brzozowskim]
 23. Nowak, Marek, 2006, Brzozowski a religia. Seria dramatycznych przełomów, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 24. Kopij, Marta, 2006, Figura robotnika u Stanisława Brzozowskiego i Ernsta Jüngera, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 25. Panek, Sylwia, 2006, Krytyk w przestrzeniach literatury i filozofii: o młodopolskich wypowiedziach polemicznych Karola Irzykowskiego, Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”.
 26. Politt, Holger, 2006, Sam sobie partią, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 27. Wyka, Marta, 2006, Nowoczesny projekt historyczny Stanisława Brzozowskiego. Zarys teorii, próby praktyki, [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 28. Zychowicz, Jacek, 2006, Romantyk tułacz. Stanisław Brzozowski w piekłach modernizmu, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 29. Wyka, Marta, 2007, Wstęp, [w:] Stanisław Brzozowski, Pamiętnik, Wrocław: Ossolineum.
 30. Bielik-Robson, Agata, 2007, Syndrom romantyczny. Albo przeczucie nowoczesności czerpane z lektury angielskich romantyków, [w:] Stanisław Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Przedruk w: Stanisław Brzozowski - (ko)repetycje, 2013, t. II, red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski, Katowice: Wydawnictwo FA-art.
 31. Michalski, Cezary, 2007, Wyrastanie z Polski, [w:] Stanisław Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 32. Markowski, Michał Paweł, 2007, Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków: Universitas. [fragmenty o Brzozowskim]
 33. Sierakowski, Sławomir, 2007, Powrót zbawionego heretyka, [w:] Stanisław Brzozowski, Płomienie, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 34. Zawadzki, Andrzej, 2007, Podwójny gest. Brzozowski Wyki, „Dekada Literacka‖, nr 5–6.
 35. Rechlewicz, Wojciech, 2008, O „Wstępie do filozofii” Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 36. Sieroszewska-Kwiatek, Anna, 2006, Romain Rolland i Stanisław Brzozowski wobec etyki naukowej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 3–4 (15).
 37. Skrobas, Agnieszka, 2008, Indywidualizm bezwzględny Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 38. Słomski, Wojciech, 2008, Stanisław Brzozowski - człowiek i filozof, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 39. Truchlińska, Bogumiła, 2008, Filozofia wartości Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 40. Turowski, Tomasz, 2008, Hermeneutyka autentyczności Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 41. Walas, Teresa, 2008, Dwie diatryby Brzozowskiego - po stu latach, „Dekada Literacka‖, nr 4.
 42. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna, 2008, Polemika Karola Irzykowskiego ze Stanisławem Brzozowskim, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 43. Bryl, Stanisław R., 2008, Praca ludzka - szkic koncepcji zawarty w zarysie filozofii kultury Leopolda Stanisława L. Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 44. Ptaszek, Robert T., 2008, Stanisław Brzozowski a modernizm katolicki, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 45. Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, 2008, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 46. Puchalska, Mirosława, 2008, Wokół Młodej Polski: szkice i sylwetki. Prace wybrane z lat 1954-1996, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. [fragm. o Brzozowskim]
 47. Puchejda, Adam, 2008, Kłopot z Brzozowskim. Na marginesie lektury Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego, „Dekada Literacka‖, nr 4.
 48. Pastuszek, Artur, 2008, Stanisław Brzozowski wobec artystycznego projektu polskiego modernizmu, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 49. Pater, Dariusz, 2008, Stanisław Brzozowski - dramat wytrwania?, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 50. Brzozowska, Anna, 2008, Cechy pisarstwa Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 51. Brzozowski, Tomasz Tadeusz, 2008, Czyn jako sposób realizacji wartości w świecie. Etyczne podstawy aktywizacji jednostki we wczesnej filozofii Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 52. Choińska, Bogna, 2008, Stanisław Brzozowski i mimesis, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 53. Ciążela, Andrzej, 2008, Stanisław Radwan i Bogdan Suchodolski a krytyczny nurt recepcji myśli Stanisława Brzozowskiego w polskiej humanistyce dwudziestego wieku, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 54. Ciszek, Mariusz, 2008, Religia i katolicyzm w poglądach społecznych Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 55. Olech, Małgorzata, 2008, Filozofia moralna Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 56. Piwińska, Marta, 2008, Brzozowski młody i młodopolski, [w:] Stanisław Brzozowski, Mocarz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 57. Gruchała, Wojciech, 2008, Są solą ziemi. O Książce o starej kobiecie Brzozowskiego, „Dekada Literacka‖, nr 4.
 58. Habrat, Anna, 2008, Problem wartości w twórczości Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 59. Konstańczak, Stefan, 2008, Poglądy estetyczne Stanisława Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 60. Łoch, Eugenia, 2008, Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [fragm. o Brzozowskim]
 61. -, 2008, Tolle, lege, „Arcana‖, nr 5 (83). Przedruk w: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, 2012, wybór, wstęp i red. Maciej Urbanowski, Warszawa: Fronda.
 62. Mackiewicz, Witold, 2008, Dzisiejsza wartość myśli Brzozowskiego, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 63. Markiewicz, Michał, 2008, Stanisław Brzozowski - od filozofii kultury do rozumienia historii, [w:] Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa: Katedra Filozofii WSFiZ.
 64. Kącka, Eliza, 2008, Historia - historiozofia - życie. Uwagi o Brzozowskiego i Norwida myśleniu (o) historii, „Dekada Literacka‖, nr 4.
 65. -, 2008, Moderniści i stłumienia kultury polskiej. Przykład Stanisława Brzozowskiego, [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H.Gosk i B.Karwacka, Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.
 66. Sutowski, Michał, 2009, Stanisław Brzozowski – nasz współczesny, http://www.krytykapolityczna.pl/Naszym-zdaniem/Sutowski-Brzozowski-nasz-wspolczesny/menu-id-34.html, dostęp: 22. 10. 2009.
 67. Mencwel, Andrzej, 2009, Rodzinna Europa po raz pierwszy, Kraków: Universitas. [fragm. o Brzozowskim]
 68. Fiołek, Krzysztof, 2010, Przetrwanie i przetwarzanie. Programy kultury narodowej w epoce Młodej Polski, Kraków: Universitas. [fragmenty o Brzozowskim].
 69. , 2010, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [fragmenty o Brzozowskim]

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV , t. 13, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; Polski Słownik Biograficzny; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.