Brzozowski współcześnie

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Wersja ElizaKacka (dyskusja | edycje) z dnia 13:13, 9 gru 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Na tej stronie znajdziesz spis nowych tekstów dotyczących Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) lub poświęconych jego twórczości opublikowanych od 2011 roku do dziś.
Lista jest aktualizowana na bieżąco.


 1. Maciejewski, Jan, 2011, Brzozowski i inni święci, „Pressje‖, nr 25. Przedruk w: Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, 2012, wybór, wstęp i red. Maciej Urbanowski, Warszawa: Fronda.
 2. Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, 2011, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  [Zawartość: Majmurek, Jakub, Nauka na drodze demokracji. Przeciw „naukościowemu zabobonowi”; Piotrowski, Mateusz, 2011, Brzozowski. Historia dla dorosłych; , 2011, „Tak wyczekuje dziewczyna uliczna...” Brzozowskiego sąd nad inteligencją]
 3. Dejneka, Piotr, 2011, Sam wśród ludzi: alienacje i próby ich przezwyciężenia w twórczości Stanisława Brzozowskiego, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 4. -, 2011, Inne nawrócenie. O specyficznym katolicyzmie Stanisława Brzozowskiego, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 5. Marzec, Wiktor, 2011, Rewolucja 1905: myślenie polityczności, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 6. -, 2011, Filozofia dojrzałości dziejowej, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 7. Mrozek, Witold, 2011, Zamiast manifestu. Kilka uwag o krytyce z ducha Brzozowskiego, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 8. -, 2011, Prawo do pracy, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 9. Magnone, Lena, 2011, „Starannie wyedukowane dziewczęta rzucające bomby”. Feminizm i socjalizm (na marginesie Płomieni), [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 10. Szybowicz, Eliza, 2011, Ciało, kobieta, zmiana. Brzozowski i inni, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 11. Wesołowski, Leszek, 2011, Filozofia podmiotowości - światopoglądowe poszukiwania Stanisława Brzozowskiego, [w:] Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. Wiśniewska, Agnieszka, 2011, Upaprani w rodzinę, [w:] Brzozowski: Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespół KP, K. Szroeder-Dowjat, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 13. Orska, Joanna, 2011, Stanisław Brzozowski - poeta i filozof. Krytyka jako poezja progresywna w Głosach wśród nocy, „Teksty Drugie‖, nr 5 (131).
 14. Mizerkiewicz, Tomasz, 2011, „Głosy w nieznane noce” - krytyczna wartość niesamowitego w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego, „Teksty Drugie‖, nr 5 (131).
 15. -, 2011, Powinność i przygoda. Pisarze polscy drugiej połowy XIX wieku wobec kultury renesansu, Warszawa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW. [rozdział o Brzozowskim]
 16. -, 2011, „Białokwiatowość” premodernistyczna a Stanisław Brzozowski, [w:] Symbol w dziele Cypriana Norwida, red. Wiesław Rzońca, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału polonistyki UW.
 17. Kozicka, Dorota, 2011, „Umysł w stanie nieustannego tworzenia”. O krytyce Stanisława Brzozowskiego jako akcie performatywnym, „Teksty Drugie‖, nr 5 (131).
 18. Koziołek, Ryszard, 2011, My dziewiętnastowieczni albo krytyka spóźnionych, „Teksty Drugie‖, nr 5 (131).
 19. -, 2012, „Nie obciążony wpływem żadnej sekty...”. Giambattista Vico w myśleniu Stanisława Brzozowskiego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖, nr 1-2 (33).
 20. -, 2012, „Poetical mind” a nowa formuła krytyki (John Henry Newman w lekturze Stanisława Brzozowskiego), „Kwartalnik Literacki FA-art‖, nr 1-2 (87-88).
 21. -, 2012, Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW.
 22. Tomczok, Paweł, 2012, Idea prawa Stanisława Brzozowskiego, „Kwartalnik Literacki FA-art‖, nr 1-2 (87-88).
 23. Wyka, Marta, 2012, Czytanie Brzozowskiego, Kraków: Universitas.
 24. Matuszek, Gabriela, 2012, Pierwszy Mistrz i ślad agonu. Brzozowski o Przybyszewskim, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 25. -, 2012, „Ten, co od sumienia historii się oderwał, dziczeje na wyspie oddalonej”. Dojrzałość dziejowa w myśli Stanisława Brzozowskiego i Cypriana Kamila Norwida, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 26. Knapek, Ryszard, 2012, Nowoczesne doświadczenie... katolickie (Newman-Brzozowski-Liebert), [w:] Doświadczenie nowoczesności. Perspektywa polska - perspektywa europejska, red. Ewa Paczoska, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 27. Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, 2012, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 28. -, 2012, Ryzyko lektury. Bronisław Chlebowski wobec Stanisława Brzozowskiego, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 29. Syska-Lamparska, Rena A., 2012, Vico wobec Brzozowskiego, Kraków: Collegium Colombinum (książka polsko-włoska).
 30. Kuziak, Michał, 2012, Brzozowski - Słowacki. Mocni poeci, poezja mocy, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 31. Litwinowicz-Droździel, Małgorzata, 2012, „Młodsza siostra Mickiewicza”. Brzozowski czyta Orzeszkową, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Ławski, Jarosław, 2012, Mickiewicz - Brzozowski: słowo, śmierć, samotność, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 33. Makowiecki, Andrzej Z., 2012, Brzozowski przeciw Miriamowi - komentarz z roku 2011, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 34. Milenkowicz, Łukasz, 2012, Skradziony list Brzozowskiego - Pascal i Sorel, „Kwartalnik Literacki FA-art‖, nr 1-2 (87-88).
 35. Nadana-Sokołowska, Katarzyna, 2012, Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg, Warszawa: Wydawnictwo IBL.
 36. Osiński, Dawid Maria, 2012, Struktura poznania. Dumania pesymisty Aleksandra Świętochowskiego i Legenda Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 37. -, 2012, Prusa i Brzozowskiego „ludzie czasu wielkiej zmiany”, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 38. Bogalecki, Piotr, 2012, „Wszyscy jesteśmy jezuitami”. Stanisław Brzozowski i postsekularyzm, „Kwartalnik Literacki FA-art‖, nr 1-2 (87-88).
 39. Borkowska, Grażyna, 2012, Towiański - Brzozowski - Miłosz. Wspólna nić?, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 40. Gloger, Maciej, 2012, Henryk Sienkiewicz i Stanisław Brzozowski - dwie drogi polskiej nowoczesności, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Dąbrowicz, Elżbieta, 2012, „Mroczna indywidualność”. Brzozowski i modernistyczna lektura Krasińskiego, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 42. Ihnatowicz, Ewa, 2012, Kraszewski „czyta” Brzozowskiego, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 43. Sobieraj, Tomasz, 2012, „Wielcy budowniczowie nowoczesnej kultury polskiej”. Stanisław Brzozowski o Janie i Jędrzeju Śniadeckich, [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury-Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 44. Żywiołek, Artur, Mesjański logos Europy: Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu, 2012, Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 45. Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, 2012, wybór, wstęp i red. Maciej Urbanowski, Warszawa: Fronda.
 46. Chudoba, Wiesław, 2013, Filozoficzne drogi Stanisława Brzozowskiego i Leszka Kołakowskiego, Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 47. Duszyk, Adam, 2013, Anarchistyczne czytanie Stanisława Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 48. -, 2013, W płomieniach polskości. Stanisław Brzozowski wobec „sprawy narodowej”, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 49. Flis-Czerniak, Elżbieta, „Ukąszenie heglowskie”. Brzozowski, Prus i prawa dziejowe, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 50. Gielata, Ireneusz, 2013, Stanisław Brzozowski i Bolesław Prus - o „twórczej destrukcji”, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 51. Górska, Urszula, 2013, Brzozowskiego „gorąca” hermeneutyka rozumienia. Cold Hermeneutics: Heidegger and Derrida, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 52. Gutowski, Wojciech, 2013, Chrystus Stanisława Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 53. Olszewska, Maria Jolanta, 2013, „Książka o starej kobiecie”. Próba analizy. Szkic, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 54. Pytlak, Andrzej, 2013, W poszukiwaniu „twórczego znaczenia historii”. Krytyka poznania historycznego we wczesnych pismach Stanisława Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 55. Stanisław Brzozowski - (ko)repetycje, 2013, t. I, red. D. Kozicka, J. Orska, K. Uniłowski, Katowice: Wydawnictwo FA-art.
 56. Stanisław Brzozowski - (ko)repetycje, 2013, t. II, red. T. Mizerkiewicz. A. Skrendo, K, Uniłowski, Katowice: Wydawnictwo FA-art.
 57. Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.
 58. Wójtowicz, Aleksandra, 2013, Wzorzec postawy intelektualnej w tekstach Stanisława Brzozowskiego i Wacława Berenta, [w:] Stanisław Brzozowski. Powroty, 2013, red. D. Trześniowski, „Radomskie Prace Filologiczne‖, nr 1 (2), Radom: Wydawnictwo UTH.

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV , t. 13, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; Polski Słownik Biograficzny; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.