Czasopisma publikujące teksty St. Brzozowskiego

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Lista czasopism, w których St. Brzozowski publikował

Artykuły, recenzje, szkice i rozprawy umieszczał St.B. w czasopismach:

 • „Ateneum” (1903)
 • „Biblioteka Samokształcenia” (1903)
 • „Gazeta Polska” (1904; tu: „Młoda Polska” i „Modernizm”, nr 332)
 • „Gazeta Wieczorna” (1911)
 • „Głos” (1902–1906; tu m.in.: cykl recenzji teatralnych 1902; art. pt. My młodzi, 1902, nr 50; felietony w rubr.: "Na mównicy", 1903; art. pt.: I smutek tego wszystkiego..., 1903, nr 10; H. Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej, 1903, nr 14-18; Sztuka i społeczeństwo, 1903, nr 25-32 z przerwami; Teatr współczesny i jego dążności rozwojowe, 1903, nr 39, 41-43; O nowej sztuce. 1. Zastrzeżenia. 2. Nasze widnokręgi. 3. Prawda duszy, 1903, nr 49-51; Diatryba o <<Książce>> pana Mahrburga, 1905 nr 54)
 • „Głos Robotniczy” (1906)
 • „Der Kampf” (Wiedeń 1908)
 • „Krytyka” (1905; tu m.in. Teatr krakowski, z. 10, s. 286-293)
 • „Kurier Lwowski”
 • „Kurier Poranny” (1904)
 • „Naprzód” (1905–1906)
 • „Die Neue Zeit” (Stuttgart 1907)
 • „Ogniwo” (1905)
 • „Panteon” (1907/1908)
 • „Prawda” (1901)
 • „Promień” (1906)
 • „Przegląd Filozoficzny” (1901–1904, 1907; tu m. in.: rec. książki R. Stammlera pt. Recht und Wirtschaft nach materialistischer Geschichtsauffassung, 1900, s. 100–106 – debiut publicystyczny; Co to jest filozofia?, 1903, s. 403–410)
 • „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” (1903, 1906)
 • „Przegląd Społeczny” (1906–1907; tu m. in.: Nie istniejący wulkan i bardzo istniejąca kwestia, 1907, nr 17)
 • „Przegląd Tygodniowy” (1902)
 • „Russkoje bogatstwo” (Petersburg 1906; tu art. pt. Russkaja riewolucja i polskije nacjonał-diemokraty, nr 11)
 • „Słowo Polskie” (1906)
 • „Społeczeństwo” (1907–1908)
 • „Świt” (1907)
 • „Widnokręgi” (1910).

Źródła

Polski Słownik Biograficzny; Polska Bibliografia Literacka; inf. własna.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.