Dzieła zebrane

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Wersja AdamPuchejda (dyskusja | edycje) z dnia 16:54, 25 wrz 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Dzieła zebrane Stanisława Brzozowskiego 
Strona uzupełniana

W XX wieku rozpoczęto dwie edycje Dzieł Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) - przed wojną, w roku 1936, pod redakcją Artura Górskiego i Stefana Kołaczkowskiego, oraz po wojnie, w roku 1973, pod redakcją Mieczysława Sroki. W latach 80. i 90. XX wieku oraz już w wieku XXI z przerwami kontynuowano edycję Sroki, przy czym zmieniali się zarówno redaktorzy, jak i wydawnictwa. Niżej staramy się przedstawić pokrótce historię tych edycji.

Edycja A. Górskiego i S. Kołaczkowskiego

Redaktorami pierwszej z nich zatytułowanej Dzieła Wszystkie byli Artur Górski i Stefan Kołaczkowski. Edycję zaplanowano na [do uzupełnienia] tomów, ale do wybuchu wojny udało się opublikować tylko cztery z nich - wszystkie nakładem Instytutu Literackiego (wydrukowane w drukarni L. Anczyc i S-ka w Krakowie).

Tom Tytuł i opracowanie Data wydania
t. 4 Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, opracował Kazimierz Wyka, Kraków: Instytut Literacki, s. 449.

[Zawartość: Kultura i życie (Zob. poz. 26), Zagadnienia sztuki i twórczości (Zob. poz. 26), Uzupełnienie cz. pierwszej literackiej: Leopold Staff: „Skarb” — tragedia w 3 aktach („Głos” 1905, nr 14), Styl Ibsena („Przegląd Społeczny” 1906, nr 15-16), Testament Cypriana Norwida („Świt” 1907, nr 15-16), W walce o światopogląd (Zob. poz. 26); Uzupełnienie cz. drugiej filozoficznej: Wstęp do filozofii (Zob. poz. 21); Fryderyk Nietzsche (Zob. poz. 24); Filozofia Fryderyka Nietzschego („Przegląd Filozoficzny” 1912, s. 462-509)]
1936
t. 6 Współczesna powieść i krytyka. Artykuły literackie. Studia o Wyspiańskim, opracowali Jadwiga i Bogdan Suchodolski, Kraków: Instytut Literacki, s. 391.

[Zawartość: Współczesna powieść polska (Zob. poz. 20); Współczesna krytyka literacka (Zob. poz. 27); Artykuły literackie: Alternatywa („Przegląd Społeczny” 1907, nr 21); Koniec romantyzmu („Świt” 1907, nr 24-25); Listy do nieznanych przyjaciół („Świt” 1907, nr 33-34); Nim się rozproszy mgła („Panteon” 1908, nr 2); Literatura polska wobec rewolucji (W wersji niemieckiej pt. Die polnische Literatur in der Revolution, „Der Kampf” 1908, s. 184-191; w wersji polskiej znacznie obszerniejszej ogłoszono z teki pośmiertnej w piśmie „Droga” 1931, nr 1); Listy o literaturze: I. Galicyjski renesans („Społeczeństwo” 1907, nr 6); II. „Gromnice” p. Marii Zabojeckiej („Społeczeństwo” 1907, nr 7); „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego („Społeczeństwo” 1908, nr 15-16); Skarga to straszna. Rzecz o „Róży” Józefa Katerli (Zob. poz. 30); Gustaw Daniłowski; Tadeusz Miciński. Z powodu dramatu „Kniaź Potiomkin”. Fragment („Świt” 1907, nr 12); Jacht „Mistyka” („Społeczeństwo” 1909, nr 14-15); Studia o Wyspiańskim (Zob. poz. 33) oraz „Hamlet” Wyspiańskiego („Naprzód” 1905, nr 117)].


Rękopis — Listy o literaturze. I. Galicyjski renesans, Biblioteka Narodowa, SYGN. IV 6500. II. „Gromnice” p. Marii Zabojeckiej, Biblioteka Narodowa, SYGN. IV. 6494.

1936
t. 8 Legenda Młodej Polski, opracował Karol Irzykowski, Kraków, s. 494+XI.

[Zawartość: Zob. poz. 23 oraz fragm. pierwszej redakcji ogłoszonej z papierów pośmiertnych. Większość ogłosił R. Zrębowicz w czasopismach: Przedmowa (pt. Epoka i ludzie (Pamiętnik Warszawski 1931, nr 7/9); I. Horyzonty: Wśród ruin („Skamander” 1920, nr 2; „Pion” 1933, nr 5), Na polu („Tygodnik Ilustrowany” 1936, nr 76), Głęboką nocą („Naród” 1920, nr 174), O poranku („Krokwie” 1921, nr 2); II. Epoka i ludzie: Literackie kryzysy, upadki i wyzwolenia („Astrea” 1924, nr 2), Polska rzeczywistość („Kultura” 1931, nr 1), Podstawy naukowości („Droga” 1932, nr 10), Myśli i środowisko społeczne (do uzupełnienie)].
1937
t. 11 Dębina. Cz. I: Sam wśród ludzi - II. Książka o starej kobiecie. Utwory powieściowe, opracował Artur Górski, Warszawa: Instytut Literacki, s. 436+VI. 1938

Edycja M. Sroki

Wpis do uzupełnienia, m.in. o dokładny spis zawartości tomów

Redaktorem nowej edycji Dzieł Stanisława Brzozowskiego został Mieczysław Sroka (wcześniej w 1970 roku wydał dwa tomy Listów Brzozowskiego). Poszczególne tomy miały się ukazywać odpowiednio w Państwowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie i Wydawnictwie Literackim w Krakowie. Całość została zaplanowana na 14 tomów, z czego ukazało się 5.

Tom Tytuł i opracowanie Data wydania
t. 1 Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, wstęp Andrzej Walicki, teksty opracowała i przygotowała do druku Krystyna Podgórecka, Warszawa–Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1973
t. 2 Współczesna powieść i krytyka, wstęp Tomasz Burek, notę wydawcy napisała i indeks zestawiła Janina Bahr, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie. 1984
t. 3 Wczesne prace krytyczne, wstęp Andrzej Mencwel, wybór tekstów i układ Mieczysława Sroki, opracowanie tekstów i nota wydawcy Krystyna Podgórecka, Mieczysław Sroka, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 1988
t. 4 Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, wstęp Andrzej Walicki, opracowanie tekstu, nota wydawcy, indeks Stefan Góra, przygotowanie wersji rękopiśmiennych Mieczysław Sroka i Stefan Góra, Kraków: Wydawnictwo Literackie. 1990
t. 5 Legenda Młodej Polski, 1. Studia o strukturze duszy kulturalnej, opracowanie tekstu Janina Bahr, współpraca Stefan Góra, Kraków: Wydawnictwo Literackie. 2001
t. 6 Legenda Młodej Polski, 2. Wcześniejsze redakcje: redakcja pierwsza (fragment), redakcja druga rękopiśmienna, opracowanie tekstu Teresa Podoska, Mieczysław Sroka, współpraca Stefan Góra, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Opis obu tomów książki na stronie wydawcy

Nowe edycje - A. Mencwela, M. Urbanowskiego i M. Wyki

Wpis do uzupełnienia, m.in. o dokładny spis zawartości tomów

Już w nowym wieku kontynuowano edycję rozpoczętą przez Srokę, przy czym redakcję nowych tomów wzięli na siebie Andrzej Mencwel, Marta Wyka i Maciej Urbanowski, a wydawcą pozostało już jedynie Wydawnictwo Literackie.

Tom Tytuł i opracowanie Data wydania
t. 1 Sam wśród ludzi. Książka o starej kobiecie, opracowanie tekstu, nota wydawcy i odczytanie wersji rękopiśmiennej Maciej Urbanowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Opis książki na stronie wydawcy
2012
t. 2 Pod ciężarem Boga; Wiry; Płomienie, opracowanie tekstu, nota wydawcy oraz przygotowanie wersji rekopiśmiennej Maciej Urbanowski; posłowie Marta Wyka, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Opis książki na stronie wydawcy
2012

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV, t. 13; inf. własna.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.