Listy

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Listy do i od Stanisława Brzozowskiego

Publikacje książkowe

 1. Listy, redakcja i opracowanie Mieczysław Sroka, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970.

Publikacje w czasopismach i rękopisy

 1. Do W. Feldmana 21 listów z 1904- -1905 i b. d. Rkps Ossol. sygn. 12277/11, Listy z 1904 i 1906 ogł. M. Sroka. "Twórczość" 1959, nr 7.
 2. Do W. i R. Buberów 184 listy z 1905-1910. Rkps Ossol. sygn. 6133/III i II. Niektóre ogł. w czasopismach: "Verbum" 1935, nr 3; "Sygnały" 1938, nr 47 (ogł. L. Wudzki); "Ateneum" 1939, nr 2 (ogł. L. Wudzki), "Ze Skarbca Kultury" 1951, z. 1, s. 83-85 (ogł. J. Lekczyńska), "Twórczość" 1959, nr 7 (ogł. M. Sroka); "Współczesność" 1960, nr 5 (ogł. M. Sroka); "Twórczość" 1966, nr 6 (ogł. M. Sroka).
 3. Listy S. i A. Brzozowskich z 1906-1928. Rkps Ossol. sygn. 6133/III i II.
 4. Do S. Perlmutter 37 listów z 1906-1910. Rkps Ossol. sygn. 6135/11. Niektóre ogł. w czasopismach: "Sygnały" 1934, nr 18, 1938, nr 47, "Ateneum" 1939, nr 2; "Twórczość" 1959, nr 7 (ogł. M. Sroka); "Współczesność" 1960, nr 5 (ogł. M. Sroka); "Twórczość" 1966, nr 6 (ogł. M. Sroka).
 5. Do K. Irzykowskiego z 1907. "Współczesność" 1960, nr 5 (ogł. M. Sroka).
 6. Do W. Gackiego 3 listy z 1907-1909. "Pam. Lubel." 1931/1934, t. 2., s. 243-245 i odb. 1935 (ogł. W. Gacki).
 7. Do O. Ortwina 4 listy z 1907-1910. Rkps Ossol. sygn. 13151/11.
 8. Do J. Czajkowskiego 4 listy z 1908-1909. Rkps Ossol. sygn. 6133/111 i II.
 9. Do W. Klingera 10 listów z 1908-1910. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017. Listy z 1907-1909 ogł. R. Zrębowicz pt. Z dziejów nowoczesnej krytyki literackiej w Polsce (1909-1911), Krokwie 1920, nr 1; pt. Pod brzemieniem hańby. Materiał do procesu Brzozowskiego. Nieznane listy wielkiego myśliciela, "Wiad. Lit." 1924, nr 7-9; pt. Rewelacje w sprawie S. Brzozowskiego, "Kultura" 1932, nr 12.
 10. Do W. i E. Szalitów 14 listów z 1908 S. i A. Brzozowskich. Rkps Ossol. sygn. 6133/III i II; 2 listy z 1909 ogł. M. Sroka "Twórczość" 1959, nr 7; z 1909 ogł. M. Sroka, "Współczesność" 1960, nr 5.
 11. Do W. Dawidów 2 listy z 1910 oraz b. d. Ogł. H. Lukrec pt. S. Brzozowski przemawia zza grobu, "Wiad. Lit." 1933, nr 35; 3 listy b. d. Rkps Bibl. Publ. W-wy sygn. 115.
 12. Do F. Brzozowskiego z 1910. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017. Ogł. M. Sroka. "Twórczość" 1959, nr 7.
 13. Do S. Pigonia z 1910. Rkps Bibl. PAN w Kr. sygn. 2070.
 14. Do J. Leskiego b. d. Rkps Bibl. Publ. W-wy sygn. 39.
 15. Do H. Struvego b. d. Rkps Bibl. Jagieł, akc. 1/60.
 16. Od S. Żeromskiego 2 listy z 1904. Rkps Bibl. Nar. sygn. 2873.
 17. Od D. Beka z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017 (odpis).
 18. Od J. Benoni-Dobrowolskiej z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 19. Od J. Daszyńskiej z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 20. Od Kółka Polonistów Wszechnicy Lwowskiej z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 21. Od Komitetu Miejscowego Partii Socjalno-Demokratycznej we Lwowie z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017 (podpisany J. Hankiewicz).
 22. Od Stowarzyszenia „Spójnia” z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 23. Od Towarzystwa „Bratniej Pomocy” Słuchaczy Politechniki we Lwowie z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 24. Od Towarzystwa „Ognisko Kobiet” we Lwowie i Stowarzyszenia Prywatnych Nauczycielek i Urzędniczek we Lwowie z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 25. Od Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie z 1906. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 26. Od Księgarni Polskiej B. Połonieckiego we Lwowie z 1908. Rkps Bibl. Nar. sygn.7017.
 27. Od R. Bubera .9 listów z 1908-1910. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 28. Od E. Szalita 7 listów z 1908-1909. Rkps. Bibl. Nar. sygn. 7017.
 29. Od J. W. Dawida z 1910. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 30. Od S. L. Parenti z 1910. Rkps Bibl. Nar. sygn. 7017.
 31. Od K. Irzykowskiego 2 listy b. d. Rkps Bibl. Nar. sygn. 6489/11, 7017.
 32. List E. Szalita z 1908 do W. Feldmana dot. S. Brzozowskiego. Rkps Ossol. sygn. 12416/11.
 33. Korespondencja W. S. Reymonta w sprawie napaści S. Brzozowskiego w Głosie na Chimerę i Z. Przesmyckiego w 1904. Rkps Bibl. Nar. sygn. 2873.

Inne

 1. Notatki z lektury. Rkps Bibl. Nar. sygn. II 6490, I 6491, III 6492. Zob. też art. R. Karasia, Nieznane listy S. Brzozowskiego, "Życie Lit." 1962, nr 48 (dot. listów do siostry).

Źródła

St. Brzozowski, Listy, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.