Monografie lub ważne dzieła książkowe

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Wersja AdamPuchejda (dyskusja | edycje) z dnia 17:05, 25 wrz 2014

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wybrane ważne książki w całości poświęcone twórczości lub osobie Stanisława Brzozowskiego 
Strona do uzupełnienia, m.in. o recenzje z wymienionych tomów i linki do wersji elektronicznych
 1. Marian Zdziechowski, Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach S. Brzozowskiego, Petersburg 1916. Wyd. Kraków 1921
  WERSJA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKI RÓŻNE FORMATY PDF ePUB BookReader - czytaj online
  [Recenzje: E. Kucharski, „Pamiętnik Literacki”, R. 19 (1921), s. 149-150; S. Papee, Gloryfikacja pracy i humanizmu, „Dzień. Poz.” 1921 nr 33; S. Pigoń, Z historii i literatury, „Kur. Poz.” 1921 nr 125; M. Poznański, Zdziechowski o Brzozowskim, „Kur. Pol.” 1921 nr 23; Z. Wasilewski, Idea pracy, „Gaz. Warsz.” 1921 nr 56-57, 60-61; M. Kridl, „Przegl. Warsz.” 1924 nr 29, s. 228–230; Z. Wasilewski: Dyskusje, Poz. [1926], s. 102–137]
 2. Stefania Zdziechowska, S. Brzozowski jako krytyk literatury polskiej, Kraków 1927
  WERSJA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKI FORMAT DJVU
  [Recenzje: Dr T. Gr. [T. Grabowski], „Kur. Poz.” 1927, nr 564; M. Kridl, „Pamiętnik Literacki”, R. 24 (1927), z. 3/4, s. 482–484; L. Silberstein, „Ruch. Lit.” 1928, s. 152; W. Piotrowicz, W nawiasie literackim, Wilno 1930, s. 170–174]
 3. Bohdan Suchodolski, S. Brzozowski. Rozwój ideologii, Warszawa 1933, Biblioteka Pamiętnika Literackiego, t. 1
  [Recenzje: Spr. z Posiedzeń Tow. Nauk. Warsz. 1932, nr 1/6; T. Grabowski, „Przegl. Filoz.” 1933, s. 300–301; M. Kridl, Krytyka i teoria literatury, „Roczn. Lit.” 1933, s. 289–290; J. Świerzowicz, Od socjalizmu poprzez nacjonalizm do katolicyzmu, „Lech” 1933, nr 77, 173; przedr. w książce: Szkice literackie. S. I. Grodzisk Poz. 1936, s. 164–169; K. Troczyński, S. Brzozowski. Rzecz o monografii B. Suchodolskiego, „Dzień. Poz.” 1933, nr 176; K. Troczyński: S. Brzozowski – filozof kultury. Z powodu książki Suchodolskiego o Brzozowskim, „Pion” 1933, nr 5; K. Wyka, Myśl Brzozowskiego, „Pion” 1933, nr 13; L. Fryde, „Droga” 1934, nr 2; J. Hulewicz, Nowa monografia o Brzozowskim, „Przegl. Współcz.” 1934, t. 49, s. 310–312; M. Kridl, Książka o Brzozowskim, „Wiadomości Literackie” 1934, nr 8; J. Kulczycka, Na marginesie książki o S. Brzozowskim, „Polonista” 1934, nr 5; B. Suchodolski, Jak ujmować i oceniać myśl Brzozowskiego, „Pion” 1934, nr 6 [odpowiedź recenzentom]; K. Wyka, O ocenie myśli Brzozowskiego, „Pion” 1934, nr 26, 29 [polemika z art. B. Suchodolskiego]; B. Suchodolski, Konstrukcja i ocena. Dyskusja o Brzozowskim. Odpowiedź recenzentom, „Ruch Literacki” 1935, nr 2; M. Kridl, W odpowiedzi Panu Suchodolskiemu, „Ruch Literacki” 1935, nr 3 s. 95–96; J. Kulczycka, Z badań nad twórczością Brzozowskiego. Monografia B. Suchodolskiego i praca J. Brauna, „Ruch Literacki” 1935, z. 2].
 4. Jerzy Braun, Metafizyka pracy i życia. Rzecz o S. Brzozowskim, „Zet” 1933/1934, nr 13-20, 22, 24; wyd. osob. Warszawa 1934, Biblioteka „Zet”
  [Recenzje: M. Kridl, Teoria i krytyka literacka, „Rocznik Lit.” 1934, s. 285–286; J. Kulczycka, jw.; C. Pilichowski, „Pro domo sua”, „Głos” 1935, nr 3; B. Suchodolski, „Nowa Książka” 1935, nr 5].
 5. Józef Spytkowski, S. Brzozowski – estetyk – krytyk, Kraków 1939, Prace z Hist. Lit. Pol., nr 6.
  [Recenzje: S. Białas, „Przegl. Filoz.” 1939, nr 107-108; M. Boruchowicz, „Nasz Wyraz” 1939, nr 4; A. Gr. [A. Grodzicki], Brzozowski żywy i dostępny, „Polonia” 1939, nr 5248; A. Madej, „Zet” 1939, nr 4/5; (ts) [T. Sinko], Klasycyzm S. Brzozowskiego, „Kur. Lit.-Nauk.” 1939, nr 11, dod. Ilustr. Kur. Codz.; A. Stawar, O Brzozowskim, fragm. ogł. „Kultura i Społeczeństwo” 1961, nr 1; wyd. całości w książce: O Brzozowskim i inne szkice, Warszawa 1961 [Rec.: R. Matuszewski, „Roczn. Lit.” 1961, s. 138–139; A. Międzyrzęcki, „Świat” 1961, nr 25; rdc. „Nowa Kultura” 1961, nr 23; S. Treugutt, Upór i skromność, „Przegl. Kult.” 1961, nr 33; Z. Żabicki, Brzozowski i współczesność, „Nowa Kultura” 1961, nr 33]
 6. Czesław Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o S. Brzozowskim, Paryż 1962, Biblioteka Kultury, t. 77
  [Recenzje: W. Gombrowicz, Fragment z dziennika, „Kultura” (Paryż) 1962, nr 10, s. 26–30; C. Miłosz, Uwagi do uwag Gombrowicza, „Kultura” (Paryż) 1962, nr 12; W. Pobóg-Malinowski, Sprawa S. Brzozowskiego, „Kultura” (Paryż) 1962, nr 12; M. Borwicz [M. Boruchowicz], „Droga” 1964/1965, nr 2 s. 34–36]
 7. Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod red. Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974.
  [Recenzje: ]
 8. Cezary Rowiński, Stanisława Brzozowskiego Legenda Młodej Polski na tle epoki, Wrocław: Ossolineum, 1975.
  [Recenzje: ]
 9. Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej, Warszawa: Czytelnik, 1976.
  [Recenzje: ]
 10. Andrzej Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
  [Recenzje: ]
 11. Marta Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.
  [Recenzje: ]
 12. Paweł Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspriacje nietzscheańskie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2004.
  [Recenzje: ]
 13. Andrzej Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.
  [Recenzje: ]

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV, t. 13; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.