Recepcja pism St. Brzozowskiego po śmierci pisarza i w dwudziestoleciu międzywojennym (1912-1939)

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Na tej stronie znajdziesz spis wszystkich tekstów dotyczących Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) lub poświęconych jego twórczości opublikowanych w latach 1912-1939.
Lista jest uzupełniana i poprawiana na bieżąco.


  1. Potocki, Antoni, 1912, Polska literatura współczesna, t. 2, Warszawa: Gebethner i Wolff.
  2. Klinger, Witold, 1912, Stanisław Brzozowski jako człowiek, Kraków: nakładem autora.
  3. Adamczewski, Stanisław, 1929, Pojęcie romantyzmu u Stanisława Brzozowskiego, „Przegląd Współczesny‖, nr 87.
  4. Bastgenówna, Zofia, 1933, Brzozowski a Newman, „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności‖, tom XXXVIII, nr 1.
  5. Suchodolski, Bogdan, 1933, Stanisław Brzozowski. Rozwój ideologii, Warszawa: „Nasza Księgarnia‖.
  6. Landy, Teresa, 1935, Stanisława Brzozowskiego drogi do Rzymu, Warszawa: Verbum.
  7. Irzykowski, Karol, 1937, Posłowie, [w:] Stanisław Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Warszawa: Instytut Literacki.
  8. Spytkowski, Józef, 1939, Stanisław Brzozowski. Estetyk – krytyk, Kraków: W. L. Anczyc.
  9. Troczyński, Konstanty, 1998–2001, Pisma wybrane, pod redakcją Dobrochny Ratajczakowej (t. 3) i Stanisława Dąbrowskiego (t. 1-2), t. 3, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV , t. 13, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; Polski Słownik Biograficzny; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.