Recepcja pism St. Brzozowskiego w czasach PRL-u (1946-1989)

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Wersja ElizaKacka (dyskusja | edycje) z dnia 14:57, 4 lut 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Na tej stronie znajdziesz spis wszystkich tekstów dotyczących Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) lub poświęconych jego twórczości opublikowanych w latach 1946-1989.
Lista jest poprawiana i uzupełniana na bieżąco.


 1. Stawar, Andrzej, 1961, O Brzozowskim i inne szkice, Warszawa: Czytelnik.
 2. Fijaś, Jerzy, 1962, Brzozowski, Newman, katolicyzm, „Nasza Przeszłość‖, tom XVI.
 3. Fryde, Ludwik, 1966, Brzozowski jako wychowawca, [w:] tenże, Wybór pism krytycznych, opracowanie Andrzej Biernacki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Fryde, Ludwik, 1966, Stanisław Brzozowski jako ideolog inteligencji polskiej, [w:] tenże, Wybór pism krytycznych, opracowanie Andrzej Biernacki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 5. Kołaczkowski, Stefan, 1968a, Ekspresjonizm w powieści historycznej Brzozowskiego, [w:] Pisma wybrane, pod redakcją Stanisława Pigonia, Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy, Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Kołaczkowski, Stefan, 1968b, Praca. – Prawo. – Godność. – Rola inteligencji. – Dzieje. Fragmenty ze studiów o St. Brzozowskim, [w:] tenże, Pisma wybrane, pod redakcją Stanisława Pigonia, Kraków: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 7. Walicki, Andrzej, 1969, Stanisław Brzozowski i filozofia polskiego romantyzmu, „Studia Filozoficzne‖, nr 4. Przedruk: Andrzej Walicki, Między filozofia, religią i polityką, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 8. Miciński, Bolesław, 1970, Pisma. Eseje. Artykuły. Listy, pod redakcją Anny Micińskiej, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 9. Sroka, Mieczysław, 1970, Przedmowa, [w:] Stanisław Brzozowski, Listy, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 10. Goślicki, Jan, 1971, Brzozowski Stanisław Leopold, pseud. Adam Czepiel (1878-1911), [w:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław: Ossolineum.
 11. Janaszek-Ivaničkova, Halina, 1971, Antynomie wolności rewolucyjnej (Żeromski - Brzozowski), [w:] taż, Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim, Warszawa: Państwowy Instytut WYdawniczy, s. 148-197.
 12. Łagowski, Bronisław, 1971, Historia wyobcowana a odpowiedzialność osobowa (o filozofii Stanisława Brzozowskiego), „Studia Filozoficzne‖, nr 3.
 13. Mencwel, Andrzej, 1971, Inteligencja i rewolucja. Rewolucja 1905-1907 a myśl krytyczna Stanisława Brzozowskiego, [w:] Literatura polska wobec rewolucji, red. M. Janion, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Trzebuchowski, Paweł, 1971, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.
 15. Łagowski, Brosniław, 1972, Etyczna interpretacja sztuki u Stanisława Brzozowskiego, [w:] Studia z dziejów estetyki polskiej 1890-1918, pod redakcją Sława Krzemienia Ojaka i Krystyny Rosner, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 16. Baczko, Bronisław, 1972, Brzozowski – filozofia czynu i pracy, [w:] Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, pod redakcją Zbigniewa Żabickiego i Hanny Kirchner, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 17. Walicki, Andrzej, 1973a, Poznanie i czyn (Stanisław Brzozowski - Fryderyk Nietzsche), „Studia Filozoficzne‖, nr 4.
 18. Walicki, Andrzej, 1973b, Narodziny filozofii pracy: Brzozowski w latach 1904-1907, [w:] Stanisław Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 19. Walicki, Andrzej, Zimand, Roman, redaktorzy, 1974, Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 20. Baczko, Bronisław, 1974, Absolut moralny i faktyczność istnienia, [w:] Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod redakcją Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 21. Borzym, Stanisław, 1974, Brzozowski a Przybyszewski: koneksje ideowe, [w:] Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod redakcją Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 22. Burek, Tomasz, 1974, Miejsce Brzozowskiego w dwudziestowiecznym sporze o romantyzm, [w:] Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod redakcją Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 23. Werner, Andrzej, 1974, Problem ciągłości myślowej w pismach Brzozowskiego, [w:], Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod redakcją Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 24. Pomian, Krzysztof, 1974, Wartość i siła: dwuznaczności Brzozowskiego, [w:] Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod redakcją Andrzeja Walickiego i Romana Zimanda, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 25. Rowiński, Cezary, 1975, Stanisława Brzozowskiego Legenda Młodej Polski na tle epoki, Wrocław: Ossolineum.
 26. Rowiński, Cezary, 1975, Brzozowski i Meredith, „Przegląd Humanistyczny‖, nr 6.
 27. Sowa, Ewa, 1976, Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 28. Mencwel, Andrzej, 1976, Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej, Warszawa: Czytelnik.
 29. Stępień, Marian, 1976, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim między 1918-1939, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 30. Werner, Andrzej, 1977, Stanisław Brzozowski 1878-1911, [w:] Literatura okresu Młodej Polski, t. IV, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 31. Szpakowska Małgorzata, 1978, Brzozowski i my, „Twórczość‖, nr 2. Przedruk: „Przegląd Filozoficzno-Literacki‖ 2010, nr 4 (29).
 32. Kalbarczyk, Damian, 1977, Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozowski, Lutosławski, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej‖, t. 23.
 33. Walicki, Andrzej, 1977, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 34. Mackiewicz, Witold, 1979, Brzozowski, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 35. Mencwel, Andrzej, 1979, Wstęp, [w:] Stanisław Brzozowski, Aforyzmy, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 36. Burek, Tomasz, 1979, Spuścizna Brzozowskiego, [w:] tenże, Od Kochanowskiego do Brzozowskiego, wybór i słowo wstępne Andrzej Biernacki, Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 37. Wyka, Marta, 1979, Wstęp, [w:] Stanisław Brzozowski, Sam wśród ludzi, Wrocław: Ossolineum.
 38. Jazukiewicz-Osełkowska, Ludwika, 1980, Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego: studium porównawcze, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 39. Karol Irzykowski, 1980, Stanisław Brzozowski, [w:] tenże, Czyn i słowo [przedruk z „Prawdy‖ 1911, nr 19], Pisma pod redakcją Andrzeja Lama, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 40. Wyka, Marta, 1981, Brzozowski i jego powieści, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 41. Wyka, Marta, 1984, O niektórych terminach krytycznych „Legendy Młodej Polski”, [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, pod redakcją Tomasza Weissa, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 42. Burek, Tomasz, 1984, Wiedźmy historii i kształt swobody. Idee estetyczne a krytyka literacka w pismach Stanisława Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
 43. Chmielecki, Andrzej, 1984, Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 44. Borzym, Stanisław, 1984, Brzozowski: bergsonizm w wersji Sorela, [w:] Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław: Ossolineum.
 45. Głombik, Czesław, 1985, Brzozowski czytany dziś, „Edukacja Polityczna‖, vol. 6–7.
 46. Mencwel, Andrzej, 1986, Wstęp, [w:] Stanisław Brzozowski, Opętane zegary. Wybór publicystyki społeczno-politycznej z lat 1905-1907, Warszawa: Kolegium Otryckie.
 47. Prussak, Maria, 1987, Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 48. Mencwel, Andrzej, 1988, Między „nową sztuką” a „społecznym ideałem”. Krytyczna młodość Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 49. Burek, Tomasz, 1988, Dwa profile Brzozowskiego, [w:] Stanisław Brzozowski, Humor i prawo, Warszawa: Czytelnik.
 50. Głombik, Czesław, 1988, Wokół „klasyczności” Brzozowskiego, Warszawa, 1988.
 51. Walicki, Andrzej, 1989, Stanisław Brzozowski and the Polish Beginnings of „Western Marxism”, Oxford-New York: Clarendon Press-Oxford University Press.

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV , t. 13, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; Polski Słownik Biograficzny; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.