Recepcja pism St. Brzozowskiego w latach 90. XX wieku

Z Stanisław Brzozowski (1878-1911)
Wersja ElizaKacka (dyskusja | edycje) z dnia 16:27, 20 cze 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Na tej stronie znajdziesz spis wszystkich tekstów dotyczących Stanisława Brzozowskiego (1878-1911) lub poświęconych jego twórczości opublikowanych w latach 1990-2000.
Lista jest uzupełniana i poprawiana na bieżąco.


 1. Walicki, Andrzej, 1990, Filozofia dojrzałości dziejowej, [w:] Stanisław Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Mencwel, Andrzej, 1990, Etos lewicy: esej o narodzinach kulturalizmu polskiego, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 3. Markiewicz, Henryk, 1990, Wstęp, [w:] Stanisław Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, Wrocław: Ossolineum.
 4. Kijowski, Andrzej, 1991, W labiryncie, [w:] tenże, Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych, t. 1, Warszawa: Biblioteka „Więzi‖.
 5. Borzym, Stanisław, 1993, Pojęcie „życia” u Stanisława Brzozowskiego, [w:] tegoż, Panorama polskie myśli filozoficznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 6. Herling-Grudziński, Gustaw, 1980, Przedmowa do St. Brzozowskiego Filozofii romantyzmu polskiego, [w:] tenże, Wyjście z milczenia, Warszawa, 1993.
 7. Stulecie Młodej Polski, 1995, red. Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków: Universitas. [fragm. o Brzozowskim]
 8. Głowiński, Michał, 1995, O młodopolskiej krytyce literackiej – w największym skrócie, [w:] Stulecie Młodej Polski, pod redakcją Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków: Universitas.
 9. Giedroyc, Jerzy, 1996, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa: Czytelnik. [wzmianka o Brzozowskim]
 10. Politt, Holger, 1996, Stanisław Brzozowski: Hoffnung wider die dunkle Zeit, Wiesbaden: Harrassowitz.
 11. Wyka, Marta, 1996, Brzozowski i „żywioł rosyjski”, [w:] taż, Światopoglądy młodopolskie, Kraków: Universitas.
 12. Maj, Józef Roman, ks., 1997, Szczególne świadectwo czasu. Główne problemy moralne w twórczości Stanisława Brzozowskiego, [w:]Wybory wartości. Inteligencja polska u schyłku XIX i na początku XX wieku, red. E. Rekłajtis, Lublin: EL-Press, s. 77 - 99.
 13. Mencwel, Andrzej, 1997, Przedwiośnie czy potop: studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa: Czytelnik.
 14. Głowiński, Michał, 1997, Wielka parataksa. O budowie dyskursu w „Legendzie Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego, [w:] tenże, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 15. Nycz, Ryszard, 1997, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław: Wydawnictwo Leopoldinum.
 16. —, redaktor, 1998, Odkrywanie modernizmu, Kraków: Universitas.
 17. Kuderowicz, Zbigniew, 1998, Ocena heglizmu w kręgu polskiego modernizmu (Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski), [w:] Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej, pod redakcją Józefa Bańki przy współudziale Bogusława Szuberta, Katowice.
 18. Wyka, Kazimierz, 1998, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932-1939, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 19. Kłos, Jan, 1999, John Henry Newman i filozofia: rozum, przyświadczenie, wiara, Lublin: TNKUL. [rozdział o Brzozowskim]
 20. Królica, Artur, 2000, Postawa wychowawcy a postawa klerka: Stanisława Brzozowskiego i Karola Irzykowskiego spór o światopoglądowe podstawy krytyki literackiej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 21. Miłosz, Czesław, 2000, Człowiek wśród skorpionów, Dzieła zebrane, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 22. Mencwel, Andrzej, 2000, Obecność w prawach i celach, [w:] Stanisław Brzozowski, Pamiętnik, Warszawa: Czytelnik.
 23. —, 2003, Młoda Polska, t. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Źródła

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” Seria IV , t. 13, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN-Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970; Polski Słownik Biograficzny; inf. własne.
Zob. także Źródła/bibliografia strony.